Tevékenységek

Munkánk során mindig szélesebb, nemzetközi gazdasági környezetben gondolkodunk és igyekszünk figyelembe venni az ügyfeleinket érintő nemzetközi trendek alakulását és az európai uniós szabályozást és gyakorlatot is.

Ingatlanjog

Az ingatlanjog területén a szakma valamennyi résztvevője részére nyújtunk tanácsadást: ingatlanbefektetőknek, ingatlanfejlesztőknek, ingatlanügynököknek, illetve olyan magánszemélyeknek, akik ingatlaneladás, -vétel vagy -bérlet kapcsán igényelnek jogi segítséget. Legyen szó ipari, kereskedelmi, iroda-, szálloda- vagy lakóingatlanról, irodánk a tervezett projekthez szükséges ingatlan felkutatásától kezdve a projekt megvalósításának valamennyi fázisában teljes körű jogi tanácsadást nyújt.

 • due diligence
 • ügynöki szerződések ingatlanügynökségekkel
 • adásvételi szerződések
 • telekalakítás, építési engedélyek
 • finanszírozási szerződések
 • építési szerződések
 • bérleti szerződések
 • társasház-alapítás

Társasági jog

Társasági jogi tevékenységünk felöleli a gazdasági társaságok életének valamennyi létszakaszát, beleértve a vállalkozások tevékenységének leginkább megfelelő társasági és működési forma kiválasztásában nyújtott segítséget is.

Egy vállalkozás számára elengedhetetlen, hogy naprakész legyen a jogi előírásokat illetően, ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleinket mindig időben értesítsük a társaságukat érintő törvényi változásokról.

 • gazdasági társaságok alapítása, társaságokkal kapcsolatos változások
 • gazdasági társaságok átalakulása, beolvadás, kiválás stb.
 • üzletrész, részvény adásvételi szerződések
 • végelszámolás

Munkajog

A munkajogi jogszabályoknak való megfelelés a munkaviszony létrejöttétől, annak fennállása alatt, egészen a megszűnéséig mind a munkáltató, mind a munkavállaló kiemelt érdeke. Mindkét oldalon a legkülönbözőbb munkajogi kérdésekben állunk ügyfeleink rendelkezésére.

 • munkaszerződések
 • munkaviszony megszüntetése
 • munkaügyi jogviták
 • kollektív szerződések
 • munkáltatói jogutódlás

Versenyjog

A versenyjog területén szerzett tapasztalataink alapján jogi tanácsadást nyújtunk határon átnyúló tranzakciók, fúziók kapcsán, teljes körű képviseletet látunk el versenyhivatali eljárásokban, peres és nem peres eljárásokban.

 • fúziókontroll, összefonódás bejelentése
 • versenyhivatali bejelentés, panasz
 • egyéb versenyhivatali eljárások

Öröklési jog

A végrendelkezésre szigorú szabályok vonatkoznak és a hagyatéki eljárásban is felmerülhetnek váratlan kérdések. Egyszerűnek látszó helyzetben is forduljon hozzánk bizalommal tanácsadásért.

 • képviselet hagyatéki eljárásban Magyarországon és Ausztriában

Szerződések joga

Szerződések készítése, véleményezése során célunk, hogy a megkötött szerződések esetleges jogi eljárások során jól védhetőek legyenek. Szerződéskötéskor tájékoztatjuk ügyfeleinket az esetleges jogi kockázatokról, minden esetben olyan megoldási javaslatokkal előállva, amelyek az adott ügyben, a jogszabályi keretek között a legjobban és a lehető legtöbb oldalról hatékonyan védik ügyfelünket.

 • szerződések szerkesztése és véleményezése a gazdasági élet számos területén, illetve magánszemélyek között

Igényérvényesítés, végrehajtás

Mindenre kiterjedő jogi tanácsadást nyújtunk mind az adósok, mind a végrehajtást kérők számára. Legyen szó peres eljárást megelőző ügyvédi felszólításról, követelések jogi úton történő behajtásáról, de akár közvetítőként is eljárunk az érintett felek között.

 • peres képviselet Magyarországon és Ausztriában
 • európai fizetési meghagyás
 • bírósági ítéletek végrehajtása Magyarországon és Ausztriában

Osztrák jog – határon átnyúló jogügyletek

Budapesti irodánkban is tanácsadást nyújtunk Ausztriában vállalkozó vagy Ausztriában élő ügyfeleinknek az osztrák joggal kapcsolatban, illetve vállaljuk ügyfeleink jogi képviseletét ausztriai bíróságok és hatóságok előtt. További részletekért nézze meg bécsi oldalunkat is:

Ausztriai iroda

Ausztriai tanácsadás

Ausztriai cégalapítás, munkajog, ingatlanjog, letelepedési és tartózkodási ügyek:

Bécs belvárosában, a Kärntner Ringen található irodánkban teljes körű osztrák jogi tanácsadás keretében elsősorban magyarországi vállalkozók ausztriai letelepedését, ausztriai cégalapítását segítjük.

 • határon átnyúló szolgáltatás bejelentése
 • ausztriai telephely alapítása
 • ausztriai cég alapítása
 • munkajogi tanácsadás
 • kamarai ügyintézés
 • cégbírósági ügyintézés
 • ausztriai letelepedéssel és tartózkodással kapcsolatos ügyintézés
 • ausztriai ingatlanvásárlással és -bérléssel kapcsolatos ügyek
 • ausztriai követelésekkel kapcsolatos ügyek