Tevékenységek

Munkánk során mindig szélesebb, nemzetközi gazdasági környezetben gondolkodunk és igyekszünk figyelembe venni az ügyfeleinket érintő nemzetközi trendek alakulását és az európai uniós szabályozást és gyakorlatot is.

Cégalapítás Ausztriában és társasági jog

Vállaljuk ausztriai gazdasági társaságok (GmbH, KG, AG stb.), illetve ausztriai fióktelepek alapítását teljeskörű ügyintézéssel és tanácsadással.

Ausztriai társasági jogi tevékenységünk felöleli a gazdasági társaságok életének valamennyi létszakaszát az alapítástól a megszűnésig

 • gazdasági társaságok alapítása,
 • társaságokkal kapcsolatos változások
 • gazdasági társaságok átalakulása, beolvadás, kiválás stb.
 • üzletrész, részvény adásvételi szerződések
 • végelszámolás, felszámolás

Osztrák munkajog

Az osztrák jogszabályok kiterjedt ismeretén alapuló munkajogi tanácsadást, bírósági képviseletet biztosítunk. Vállaljuk munkáltatók képviseletét a BUAK által vagy ZKO, ÖGK (WGKK) által indított eljárásokban, továbbá munkaadók és munkavállalók képviseletét bírósági eljárásban:

 • munkaszerződések
 • munkaviszony megszüntetése
 • munkaügyi jogviták
 • kollektív szerződések
 • munkáltatói jogutódlás
 • munkaügyi bírság, eljárások a LSD-BG törvény alapján

Osztrák ingatlanjog

Ausztriai ingatlan vásárlásánál mind vevői, mind eladói oldalon képviseljük ügyfeleinket. Vállaljuk vételi ajánlat elkészítését, ingatlan adásvételi szerződések szerkesztését, szerződés véleményezését.

 • adásvételi szerződések
 • bérleti szerződések
 • ügynöki szerződések ingatlanügynökségekkel

Ausztriai kiküldetés, határon átnyúló szolgáltatás Ausztriában

Ausztriai projekten dolgozó magyar vállalkozások számára teljeskörű tanácsadást nyújtunk a kiküldetéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokkal kapcsolatban.

 • ZKO bejelentés, A1 igazolás
 • osztrák törvényeknek (LSD-BG) való megfeleléssel kapcsolatos tanácsadás
 • képviselet hatósági ellenőrzés során (Finanzamt), fellebbezés kiszabott bírság ellen

Igényérvényesítés, végrehajtás

Mindenre kiterjedő jogi tanácsadást nyújtunk mind az adósok, mind a végrehajtást kérők számára. Legyen szó peres eljárást megelőző ügyvédi felszólításról, követelések jogi úton történő behajtásáról, de akár közvetítőként is eljárunk az érintett felek között.

 • peres képviselet Magyarországon és Ausztriában
 • európai fizetési meghagyás
 • bírósági ítéletek végrehajtása Magyarországon és Ausztriában

Szerződések joga

Szerződések készítése, véleményezése során célunk, hogy a megkötött szerződések esetleges jogi eljárások során jól védhetőek legyenek. Szerződéskötéskor tájékoztatjuk ügyfeleinket az esetleges jogi kockázatokról, minden esetben olyan megoldási javaslatokkal előállva, amelyek az adott ügyben, a jogszabályi keretek között a legjobban és a lehető legtöbb oldalról hatékonyan védik ügyfelünket.

 • szerződések szerkesztése és véleményezése osztrák jog alapján

Öröklési jog

Az öröklésre Ausztriában sok esetben más szabályok vonatkoznak, mint Magyarországon, ezért fontos tisztában lenni az osztrák öröklési szabályokkal. Ausztriai hagyaték esetén képviseljük ügyfeleinket az osztrák hagyatéki eljárásban.

 • képviselet hagyatéki eljárásban Magyarországon és Ausztriában, eljárás bank és közjegyző előtt

Ausztriai szabálysértés

Vállaljuk ügyfeleink képviseletét ausztriai szabálysértési eljárásban hatóságok (Finanzamt, BUAK, ZKO, Bezirkshauptmannschaft) és bíróságok előtt.